Hjemmeside for boligselskapet

Formål med å ha en egen hjemmeside kan være:

 1. Enklere kommunikasjon med beboere - alt på ett sted
  God kommunikasjon gir fornøyde beboere! For å unngå altfor mange henvendelser og å svare på det samme om og om igjen kan det være hensiktsmessig å ha en oppdatert hjemmeside.

  Hjemmesiden kan inneholde:
  1. Nyhetssaker
  2. Informasjonssider (branninnstruks, velkommen til nye beboere, årsmøtereferater, kontaktlister mm). Informasjonssidene kan være åpne eller kun for beboerne(innlogging).
  3. Aktivitetskalender for ting som skjer (Dugnader, årsmøte/generalforsamling, sommerfest, røykvarseldag mm)
 2. Vise frem boligselskapet til potensielle kjøpere/nye eiere
  Et boligselskap som har en tidsriktig hjemmeside ser mer profesjonell ut og gjennom bilder kan dere presentere dere.
 3. Booking av lokaler eller annet
  En kalender der folk kan se nå det er lokalet er ledig og hvor de selv kan booke. Dette sparer styret for mye tid til administrasjon.

Det skal være enkelt å administrere og dele. Når du lager en nyhetssak til hjemmesiden, kan du også enkelt lage en pdf/plakat av saken og printe den ut og henge opp på oppslagstavlen eller dele ut i postkassene.

Dersom styret ønsker tilbakemeldinger fra beboerne rundt et tema er det mulig å lage en nyhetssak eller info side der man linker til en epost med punkter som må fylles ut.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)