Statistikk på hjemmesiden

Statistikken vil gi et bilde av trafikken og bruken på hjemmesiden til boligselskapet. Det er mulig å få aktivert fanen statistikk hvis man ønsker det. Ta kontakt med support@boalliansen.no.

Det er de første feltene på statistikkoversikten som er viktige for boligselskapet.

Siste oppdateringer (denne måneden)

Her kan du til enhver tid se inneværende måned eller du kan velge å se det for en annen måned.

  • Unike Gjester og Antall besøk samt til en viss grad antall sider er da de interessante feltene
  • Unik gjest er fra ett besøk fra en nettleser med samme ip adresse
  • Antall besøk er da når en bruker besøker samme nettside med samme nettleser og ip adresse flere ganger
  • Antall sider er antall sider som er vist
  • Antall treff er antall elementer som er lastet ned. Det vil si alle bilder og grafiske elementer som er på en enkelt side. (Dette gir liten reel informasjon)

Årsoversikt

Under siste oppdateringer finner man en årsoversikt med samlet trafikk for hele året.

 

Antall treff er antall elementer som er lastet ned. Det vil si alle bilder og grafiske elementer som er på en enkelt side. (Dette gir liten reel informasjon)

Det finnes mer statistikkinformasjon under dersom det er interessant. 


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)