Selskapsinfo - Informasjon om ditt boligselskap

Selskapsinfo er stedet du kan legge all informasjon du trenger å ha tilgang på i forhold til boligselskapet. Fordelen med å fylle ut dette er at alle i styret da har tilgang til det.

 • Navn på boligselskapet
 • Organisasjonsnr/Foretaksnr
 • Gårdsnr
 • Bruksnr
 • Adresse
 • Kommune
 • Antall boenheter
 • Tomtestørrelse
 • Antall bto kvm boligflate
 • Antall bto kvm fellesareal inne
 • Antall bto kvm fellesareal ute
 • Byggeår
 • Fakturaadresse
 • Forsikringsselskap
 • Forsikring polisenr


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)