Forsikring

Boalliansen samarbeider med If Skadeforsikring og dersom du er kunde av oss begge får du svært god samlet tjeneste for styret. På Forsikrings-siden i styreverktøyet kan du logge inn på Mine sider i If eventuelt legge inn lenke til ditt eget forsikringsselskap sin innloggings side.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)