Navigere i menyen i styreverktøyet

Menyen på venstre side er delt inn i seks områder

 1. Hjem
  Her finner du nyheter, tips, ressurser og viktige lenker.
 2. Styrearbeid 
  Her finner du modulene knyttet til arbeidet i styret. Styremøter, saker, oppgaver, årshjul mm.
 3. Vårt boligselskap
  Her administrerer dere alt fra fakta om boligselskapet, brukere av styreverktøyet, parkeringsenheter og boenheter(beboere).
 4. Spare penger
  Her vises leverandøravtalene fra Boalliansen, fordelsprogram for beboere og samordning av vedlikeholdsprosjekter.
 5. Forsikring
  Her finner du informasjon om samarbeidet med If skadeforsikring og du har mulighet til å legge inn lenke til ditt forsikringsselskap(Mine sider)
 6. Forvaltning
  Her finner du informasjon om Boalliansen Forvaltning og har mulighet til å legge inn lenke til din forretningsfører(Mine sider)
 7. Kommunikasjon og Hjemmeside
  Her administreres innholdet som vises på nettsiden til boligselskapet. Dere velger selv om innholdet skal vises på åpen eller lukket nettside. 

 

Når en bruker har logget seg på ved bruk av tilsendt invitasjon, vil det stå en «x» i kolonnen «Reg». 

 

Hvis en person prøver å logge seg på senere, uten å bruke invitasjonen, kan den få beskjed om at e-postadressen ikke er registrert i løsningen. De må da få tilsendt en ny invitasjon, ved at du går inn på den aktuelle personen og trykker på «Lagre og send invitasjon» på nytt. 


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)