Korrigering av eksisterende beboerliste

Denne funksjonen kan aktiveres for de boligselskaper som ønsker. Det er viktig at dere har datakyndige personer i styret til å håndtere dette, da det er noe teknisk, hvis dere mangler teknisk kompetanse kan Boalliansen support bistå med en korrigering. Send i så fall en oppdatert beboerliste til support@boalliansen.no.

 1. Du må ha en Excelliste som har de endringene du ønsker å få lagt inn (f.eks. en oppdatert liste fra forretningsfører).
OBS! Listen må ha samme BoenhetsID (enhetsid / leilighetsnummer) som den listen som allerede er lagt inn under Boenheter. Det er dette feltet som registrerer evt. endringer i listen.

 1. Listen du har lagres som en CSV-fil (CSV UTF-8)

 1. Trykk på «Sammenlign eksisterende data og ny import»
 2. Trykk på «Velg fil» for å laste opp CSV-filen du har lagret og trykk OK på meldingen «Last opp en CSV fil»
 3. Velg så «semi-colons» i feltet Velg skilletegn for felter i filen
 4. Du kan nå «dra» felter fra «Felter i din fil» over til «Systemfelter».
Vær nøye med hvilket felt du flytter dette til under Systemfelter. Er du usikker på hva et felt faktisk inneholder, ta en titt på en person under Boenheter og sammenlign.
 1. Trykk på Importer

 1. Gå igjennom hele listen og velg hvilken endring som skal gjøres for hver enkelt enhet/leilighet. Der det er oppført nye eiere, så må dato for eierskifte legges inn.
OBS! Hvis du har fått med en EnhetsID som ikke finnes under Boenheter i dag, så vil den opprettes som en ny leilighet.

 1. Når du er sikker på endringene, trykk på «Utfør endringer» og «Ja»
 2. Ta noen stikkprøver på de endringene du har gjort er lagt inn korrekt i listen.
 3. Hvis dere har tatt i bruk hjemmesiden, husk å invitere evt. nye eiere.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)