Hvordan sende korrekt beboerliste

Hva bør beboerlisten inneholde?

Beboerlisten bør inneholde følgende informasjon;

 • Andels-/seksjonsnummer
 • H-nummer
 • Leilighetens nummer (hvis dette er noe annet enn seksjonsnummeret)
 • Antall kvadratmeter
 • Adressen til leiligheten
 • Postnr/-sted
 • Fullt navn på de som bor i leiligheten
 • Eventuelt ekstern adresse til seksjonseiere
 • E-postadresse og telefon/mobilnummer til beboerne
 • Blokknummer eller oppgang (hvis det er flere)
 • Om det er utleie og hvem som leier.

Det er en funksjon i Ta styringen! for at dere kan opprette de feltene dere har behov for (egendefinerte felter).

Dette kan f.eks. være parkeringsplassnummer, hvem som har El-bil, hvem som har husdyr etc. Hvis disse feltene er med på beboerlisten, kan vi importere disse sammen med beboerinformasjonen. Har dere mange leiligheter, vil det være en stor jobb og etter-registrere dette manuelt på hver leilighet.

De egendefinerte feltene kan benyttes til å nå en gruppe personer i boligselskapet deres ved utsendelse av SMS eller epost, i tillegg til at styret vil få oversikt over de enkelt-områdene dere har behov for.

Listen sendes til post@boalliansen.no, husk å påføre hvilket sameie/boretteslag listen gjelder for.

Filformat beboerlisten:

 • csv
 • excel


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)