Eierskifter / legge til flere beboere på en boenhet (Boenheter) 

Listen over boenheter må oppdateres ved eierskifter. Dette må følges opp av styret, basert på informasjon dere får fra forretningsfører. 

 1. Søk opp eksisterende eier og trykk på aktuell boenhet som skal endres.  
 2. Gå til inndelingen «Eier».  
 • Dagens eier er oppført under Kontaktpersoner. 
 • Trykk på «+Opprett ny eier», for å legge til en ny eier. 

 

 1. Legg inn datoen den nye eieren overtar leiligheten og trykk på Lagre. 
 1. Marker så «No name» / «intet navn». 

 

 

 

 1. Trykk så på «+Legg til» i feltet Kontaktpersoner. 

 

 1. Fyll inn kontaktinformasjon og trykk på Lagre. 
 • I feltet Tilhørighet kan dere velge om personen bor i leiligheten, ikke bor i leiligheten, er leietager eller er medlem av husstanden. 
 • Bor personen ikke i leiligheten, kan dere velge «annen postadresse..» i feltet «Samme adresse som boenhet». 

 

 1. Hvis personen er lagt inn med e-postadresse, kan du invitere han/hun til hjemmesiden (hvis dere har publisert siden). Trykk på knappen «Gi tilgang». 

 

 1. Trykk på «Send invitasjon» og «Lukk» 

 

Skal du legge til en person til på boenheten, markerer du aktuell eier og legger til en ny kontaktperson (fra punkt 5). 

 

I dette eksemplet la vi inn en ny eier den 05.10.17, med dato for overtakelse den 14.10.17. Det ligger nå to eiere oppført på boenheten, hvor Ole Knutsen er oppført som nåværende eier. 

 

 

Ved utsendelse av informasjon fra styret (sms/epost), vil begge disse eierne motta informasjon frem til 14.10.17. Når datoen har passert vil Ole Knutsen ikke lengre få tilsendt informasjon fra styret, da Arne Johansen vil være oppført som nåværende eier (Current owner). 

 


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)