Styre og andre brukere

Styre og andre brukere

Under dette menypunktet kan man administrere alle brukere som har behov for tilgang til styreverktøyet. Dette gjelder ikke tilgang for beboere, den administreres under «Boenheter».

Legge til en person

 

 

 1. Legg til de rollene som personen har i styret (styremedlem, HMS-ansvarlig, varamedlem etc.). Hvis rollen ikke er definert, så velger dere «Annet» og skriver inn rollen i notatfeltet.
 2. Legg til Adresse
 3. Hvis dere har tatt i bruk den integrerte hjemmesiden, så velger dere om personen skal vises på hjemmesiden (innlogget eller åpen) og evt. om kontaktinformasjon skal vises.

 1. I hovedbilde gir du tilgang til styreverktøyet. Dra muspekeren over nøkkelsymbolet i kolonnen «Tilgang» og trykk på «Gi tilgang». For en som tidligere har fått tilgang, gjør du det samme for å redigere tilgangen.

 1.  Velg tilgangsnivå
  1. Full tilgang = tilgang til alle menyene
  2. Spesifisert tilgang = du kan velge hvilken menyer personen skal ha tilgang til
  3. Tilgangsgrupper = en opprettet gruppe med foråndsdefinert spesifiserte tilganger (nyttig hvis dere har flere personer som skal ha en spesifisert tilgang)*
 2. Huk av for «Administrator» hvis personen skal kunne invitere andre personer senere (alle styremedlemmer bør ha denne tilgangen).
 3. Trykk på «Send» for å sende invitasjonen.

Opprette tilgangsgrupper

Under menyen «Tilgangsgrupper» kan man opprette egne grupper med spesifiserte tilganger til menyene.

 1. Trykk på «Legg til»
 2. Sett inn et gruppenavn
 3. Tilgangsnivå = Spesifisert
 4. Velg så «Spesifiserte moduler»
 5. Velg de aktuelle menyene gruppen skal ha tilgang til
 6. Lagre

 

Deaktivere en person

For å deaktivere en tilgang, dra muspekeren over nøkkelsymbolet i kolonnen «Tilgang» og trykk på «Fjern tilgang»

Hvis en person skal settes som inaktiv og tilgangen til styreverktøyet skal fjernes, må du gå inn på personen du ønsker å deaktivere. Trykk på «Slett bruker» og bekreft. Personen ligger da under menyen Inaktive kontakter.

 

Du har mulighet til å reaktivere personen igjen på et senere tidspunkt, ved å gå inn på den og trykke «Reaktiver ansatt».

Endring av profilinformasjon

Hvis en person er invitert til styreverktøyet og har logget seg inn, får ingen andre styremedlemmer anledning til å korrigere personens kontaktinformasjon (under rediger profil).

Andre styremedlemmer kan kun endre adresse, roller, tilgang hjemmesiden, kommentarer og legge til filer.

 

Ved behov for endring, så må personen selv korrigere sin kontaktinformasjon. Eventuelt så kan man slette tilgangen deres, gjøre endringen i kontaktinformasjonen og så sende dem en ny invitasjon.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)