Legg til møte

Legg til møte

  1. For å legge til et møte velger du + Legg til møte
  2. Legg inn tittel/navn på møtet.
  3. Legg inn beskrivelse hvis det er spesielle ting ved møtet
  4. Velg dato, tid og legg til sted for møtet.
  5. Lagre

TIPS
Vi anbefaler å nummerere møtene og sakene, slik at det blir lettere å skille mellom dem. For eksempel Styremøte 2019.01 og Saksnavn 2019.01.01.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)