Påminnelser for møter

Legg til / rediger påminnelse sett

  1. Velg + Legg til/endre påminnelse sett
  2. Legg til intervall for påminnelser på e-post/sms.
  3. Alternativt fjerne påminnelser som ligger inne.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)