Ofte stilte spørsmål om ligningsoppgaven (tredjepartsopplysninger)

Når blir tredjepartsopplysningene sendt ut?

Tredjepartsopplysningene blir sendt ut innen 15. februar.

Har du ikke mottatt opplysningene, kan du kontakte Boalliansen Forvaltning for å få tilsendt en kopi. Husk å ha navnet på ditt sameie/borettslag klart.

Mail: post@boalliansen.no / Sentralbord: 453 70 271

Tredjepartsopplysningene tar utgangspunkt i selskapets regnskapstall, som deretter fordeles ut på hver enkelt eier, og fremgår på skattemeldingen din.

Hvordan fordeles postene når en bolig har flere eiere?

Dersom en leilighet har flere eiere så fordeles alle postene likt, uavhengig av internt eierforhold. Har dere et annet eierforhold, må man selv endre beløpene i skattemeldingen.

Hvordan fordeles postene når en bolig har endret eier?

Den som er oppført som eier per 31. desember får oppført andelen av formue og gjeld.

Andel inntekter og kostnader blir fordelt etter antall hele måneder man har eid boligen. Beløpene som gjelder måneden boligen endrer eier, tilfaller i sin helhet den nye eieren.

Hva betyr det at festetomt utgjør en del av andel gjeld?

Det betyr at borettslaget/sameiet ikke eier hele eller deler av tomten, i stedet fester de den og betaler festeavgift for den.

I slike tilfeller har Skattedirektoratet fastsatt at eierne skal ha gjeldsfradrag. Det beregnes ved å multiplisere årets festeavgift med en fastsatt faktor. Deretter fordeles det totale gjeldsfradraget på eierne.

Hva betyr det at du har mottatt en erstatningsoppgave?

Det betyr at det er gjort endringer i regnskapet etter at opplysningene ble sendt ut første gang. Du må derfor forholde deg til erstatningsoppgaven.

Dersom du har mottatt en erstatningsoppgave innen den første uken i mars-måned, er tallene vanligvis innarbeidet i forslaget til skattemeldingen som Skatteetaten sender ut. Dersom du har mottatt erstatningsoppgaven etter første uken i mars, må du selv endre tallene i forslaget til skattemeldingen - slik at de stemmer med erstatningsoppgaven.


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)