Opprette årshjul

Det kan være nyttig å ha et årshjul for styrarbeidet. Det gir oversikt over hva som skjer av faste aktiviteter i løpet av et år.

Under Årshjul kan du opprette aktiviteter som skjer fast hvert år.

Legg til aktivitet

  1. Velg Legg til aktivitet i menyen øverst.
  2. Velg måned
  3. Angi navn på aktiviteten
  4. Legg inn beskrivelse
  5. Angi ansvarlig person
  6. Lagre

Endre og slette aktiviteter

  1. Finn aktiviteten i årshjulet som du vil endre
  2. Velg Rediger eller Slett


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)