Oppgaveoversikt

Oppgaveoversikten skal hjelpe styret og den enkelte å holde oversikt over alt som skal gjøres. Oversikten skiller mellom interne og eksterne oppgaver og om de er aktive eller fullført. Oppgavene i oversikten hentes fra HMS-oppgavene og oppgaver opprettet i forbindelse med Saksarkivet. Du kan også legge inn oppgaver manuelt.

Sortering av oppgaveoversikten

Du kan sortere listen stigende/synkende eller alfabetisk på

 1. Oppgave
 2. Beskrivelse
 3. Utføre sinnen(dato)
 4. Ansvarlig person.

Typer oppgaver

 1. Interne oppgaver er oppgaver som er tildelt personer internt/i styret eller blant ansatte.
 2. Eksterne oppgaver er oppgaver som er tildelt andre brukere.

Legge inn oppgaver manuelt

 1. Velg Legg til oppgave
 2. Oppgi Oppgavenavn
 3. Legg til beskrivelse
 4. Legg til dato (Utføres innen)
 5. Velg ansvarlig person (hentes fra styret og andre brukere)
 6. Legg inn frist for ferdigstillelse


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)