Aktivere varsler på oppgaver

Gå til menyen Oppgaver og trykk på «Rediger påminnelser»

  1. Trykk på «Legg til påminnelse» (gjenta hvis du ønsker å legge til alle fire varslingene)

  1. Velg type påminnelse du ønsker å aktivere

  1. Velg hvordan du vil varsle

  1. Velg hvor mange dager før / etter du ønsker å varsle og legg inn epostadressen til styret/den som skal motta varselet

  1. Aktivere påminnelsene du har satt opp og trykk på Lagre


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)