Nyheter på hjemmesiden

For å lage nyheter til hjemmesiden går du til Innhold hjemmeside og Nyheter. Nyheter kan være åpne eller lukkede(kun for beboere ved innlogging).

Slik legger du til nyheter:

 1. For å lage en ny artikkel velger du + Legg til artikkel
 2. Oppgi dato for publisering
 3. Legg inn overskrift
 4. Leg inn tekst
 5. Legg inn bilde og velg bildestørrelse
 6. Velg om det skal vises på åpen hjemmeside i tillegg til innlogget.
 7. Legg til filer om ønskelig

Redigere eller slette nyheter

 1. Velg i listen over nyheter den nyheten du vil endre eller slette ved å trykke på den.
 2. Velg Redigere eller Slett

Dele nyhet som er publisert

Når du har publisert en nyhet kan du i tillegg dele på e-post eller skrive den ut.

 1. Velg nyheten du vil dele ved å klikke på den
 2. Velg ulike måter å dele på :
  1. Send på e-post. Du kan velge hvem du vil sende til (personer hentes fra boenheter).
  2. Generere pdf
  3. Opprette plakat


Fornøyd med informasjonen?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)